bash hakkında sorular

11
cevaplar

Eşleşme bulunmazsa sed & # 39; de bir satır nasıl eklenir

bir yapılandırma dosyasında bazı parametreleri değiştirmek için aşağıdaki sed komutunu kullanıyorum: sed -i ' ... yanın altına eklemek istiyorum. bunu bir C programından popen ile çağırıyorum. awk kullanmayı denedim .
tarihinde sordu 2013-11-28 17:51:40
8
cevaplar

dur ve çalıştırıyorsa docker kapsayıcısını sil

Pragmatik durup çalışıyorsa docker konteyner silmek arıyorum '151930920. Bu bir yapı komut dosyası içindir. aşa ... #!/bin/bash if [ /*docker ps check some value */ ]; then docker stop rabbitmq && docker rm -f rabbitmq fi
tarihinde sordu 2015-12-11 20:08:50
8
cevaplar

Linux engellenmeyen fıfo (isteğe bağlı günlüğe kaydetme)

bir program çıktısını' on demand ' olarak kaydetmeyi severim. Mesela. çıkış terminaline kaydedilir, ancak başka bir işl ... unana kadar herhangi bir çıktı programı engeller. Gelen verileri geri okumamak için fıfo'yu beğendim. Nasıl yapılır?
tarihinde sordu 2011-09-09 14:45:16
9
cevaplar

Linux'ta işlem kimliğini almak için kabuk betiği [duplicate]

bu sorunun zaten burada bir cevabı var: işlem adı verilen pıd nasıl alınır ... abildim ps -aux|grep ruby kill -9 <pid> ama bunu bir kabuk betiğinden nasıl yapacağımı bilmiyorum.
tarihinde sordu 2011-06-22 13:19:19
8
cevaplar

bir metin dosyasında geçersiz utf8 unicode/ikili nasıl algılanır

geçersiz (ASCII olmayan) utf-8, Unicode veya ikili karakterlerin bulunduğu bozuk metin dosyasını algılamam gerekiyor. ... içindir. Ancak sonunda bu yasadışı karakterler hala basıldı. Linux veya diğer dillerde bash başka çözümler var mı?
tarihinde sordu 2015-04-06 07:58:28
6
cevaplar

bir bash senaryosunun ortasında ' su ' çalıştırabilir miyim?

bir komut dosyasının ortasında kullanıcıyı değiştirebilir miyim? if [ "$user" == "" ]; then echo "Enter the ... res dropdb $user psql -c "create database $user with encoding 'unicode';" -U dbname template1 psql -d $user -f *.sql
tarihinde sordu 2010-08-06 04:56:46
6
cevaplar

Bash ile eşleşen dosyayı içeren dizinleri nasıl ekolayzır?

belirli dosyaları içeren tüm dizinlerin bir listesini kullanacak bir bash komut dosyası yazmak istiyorum. Her eşleşen ... ecektir . ekstra arka plan olarak, bunu bir Java içeren her dizini bulmak için kullanıyorum .sınıf dosyası.
tarihinde sordu 2010-02-17 20:00:53
2
cevaplar

pip yükselttikten sonra kırık

pip install-u easyinstall yaptım ve sonra pip install-u pip benim pip yükseltmek için. Ancak, pıp kullanmaya çalışırke ... pip bash: /usr/bin/pip: No such file or directory bu bir docker görüntüsünde bir ubuntu 12.04 üzerindedir.
tarihinde sordu 2014-10-10 19:23:55
12
cevaplar

Serideki milyonuncu numarayı nasıl bulabilirim: 2 3 4 6 9 13 19 28 42 63 ...?

bu benim comp 3000 ulaşmak için yaklaşık dakika sürer ama serideki milyon numarasını bilmek gerekir. Tanım özyinelemel ... new value in the function through global value echo $nth $n nth=$( echo $nth + 1 | bc ) #n++ done
tarihinde sordu 2010-05-15 19:11:40
3
cevaplar

Geçerli haftanın Pazartesi günü için yazdırma tarihi (bash)

geçerli haftanın Pazartesi günü için' YYYYMMdd ' biçiminde (örneğin, bugün 20110627 olurdu) bir tarih almak istiyorum. ... Pazar gününe kadar Pazartesi (bugünün) tarihini hala yazdırmak istiyorum. Sonra gelecek hafta, işlemini tekrarlayın
tarihinde sordu 2011-06-27 22:54:23
6
cevaplar

Bash hem STDOUT hem de Stderr yakalama [duplicate]

bu sorunun zaten burada bir cevabı var: farklı değişkenlere stdout ve stderr yakala ... tırmak istiyorum. Bunu yapmanın başka yolları da olabilir, ancak bu yaklaşım gerçekten mümkün ise işe yarayacaktır.
tarihinde sordu 2012-12-10 22:08:21
3
cevaplar

Sudo olarak bile/usr / bin içinde bir sembolik bağ oluşturulamıyor

/usr/bin klasörümde bir ikili sembolik bağlamaya çalıştığımda, izin verilmeyen bir hata alıyorum: sudo ln -s / ... thon2.7 /usr/bin/python2 ln: /usr/bin/python2: Operation not permitted sudo olarak bile, bu hatayı alıyorum.
tarihinde sordu 2016-04-20 01:23:13
9
cevaplar

Bağımsız değişkenleri referansla geçirme

argümanları referansla bir komut dosyası işlevine geçirmenin mümkün olup olmadığını sormak istiyorum: yani C: ... ho $SOME_VAR # -> old boo "$SOME_VAR" echo $SOME_VAR # -> new herhangi bir düşünce takdir edilecektir.
tarihinde sordu 2009-02-12 09:45:31
7
cevaplar

Bash komut dosyaları ile bir Shebang kullanmalı mıyım?

Bash kullanıyorum $ echo $SHELL /bin/bash ve yaklaşık bir yıl önce başlayan benim Bash komut ile Sheban ... $ cat bar.sh #!/bin/sh ls $ file foo.sh bar.sh foo.sh: ASCII text bar.sh: POSIX shell script, ASCII text executable
tarihinde sordu 2014-08-06 20:48:04
4
cevaplar

Kabuk komut her dosyaya metin eklemek için?

metin dosyalarıyla dolu bir klasörüm var. Her birine aynı metin bloğunu eklemeliyim (ve tabii ki orijinal dosyanın üz ... ullanabilir miyim? birkaç toplu komut dosyası yaptım ama Bash uzmanı değilim. Herhangi bir öneri takdir.
tarihinde sordu 2011-04-07 23:10:19
7
cevaplar

npm ile yükledikten sonra bash'de express komutu bulunamadı

sadece düğüm ile test etmek için yeni ubuntu vm'yi yükledi bu sırada yüklü şeyler: node mongodb-server npm expre ... g/install.sh | sudo sh ve Express'i bu şekilde kurdum npm install express herhangi bir fikir?
tarihinde sordu 2011-05-24 01:14:33
3
cevaplar

İki ikili dosyayı karşılaştırmak ve farklı oldukları tüm bayt uzaklıklarını bulmak için "cmp" nasıl kullanılır?

sadece kullanarak, iki ikili dosya arasındaki tüm farklılıkları gösterecektir bir Bash komut döngü ile bazı yardım i ... in nerede olduğunu gösteren bir satır numarası verir, ancak daha iyi bir komut olduğunu düşünüyorsanız buna açıkım:)
tarihinde sordu 2011-12-05 16:53:58
4
cevaplar

Bash'den sayısal olarak ortak bir önek ve sonek içeren dizeleri nasıl sıralayabilirim?

işte dosyaların bir listesi: some.string_100_with_numbers.in-it.txt some.string_101_with_numbers.in-it.txt some ... bir seçenekle numaraya giden dizeleri görmezden gelebilir miyim yoksa akıllı ve komut dosyası olmak zorunda mıyım?
tarihinde sordu 2012-10-26 17:59:48
2
cevaplar

Bash değişkenine metin dosyasından değişken nasıl alınır

basit soru, BASH'DE A'da okumaya çalışıyorum .bir işlemi öldürmek için pıd dosyası. Bu dosyayı bir değişkene nasıl ok ... bir dosyayı okumak istiyorum #!/bin/sh PIDFile="/var/run/app_to_kill.pid" CurPID=(<$PIDFile) kill -9 $CurPID
tarihinde sordu 2011-12-31 01:55:15
1
cevaplar

neden 200?

bu iş parçacığı ile ilgili: bash flock: kilit alamazsanız çıkış birisi ' 200 ' ne için duruyor bana açı ... ında okudum ve bir dosya tanımlayıcısı belirtmek için 200 gibi görünüyor, ancak bu sayı hakkında çok iyi olan nedir?
tarihinde sordu 2012-11-25 18:17:35
7
cevaplar

Linux'ta iki dosya arasındaki farkı (yalnızca eklemeler) nasıl elde edersiniz

iki Dosya A1 ve A2 (sıralanmamış) var. A1 A2 önceki sürümüdür ve bazı çizgiler A2 eklenmiştir. A2 eklenen yeni satırla ... a, eklemeleri ve silmeleri alıyorum ama sadece eklemeler istiyorum. lütfen bunu yapmanın bir yolunu önerin.
tarihinde sordu 2013-03-13 16:04:03
6
cevaplar

Bir işlev içindeki Bash komut dosyasına bağımsız değişkenlere erişin [duplicate]

bu sorunun zaten burada bir cevabı var: Bash kullanarak bir işlev içinde komut satı ... dışında, komut. bir şekilde bir işlevin içindeki komut dosyasına geçirilen parametrelere erişebilir miyim?
tarihinde sordu 2010-10-19 11:10:41
4
cevaplar

Boru yankı komutu ile çalışmıyor [duplicate]

bu sorunun zaten burada bir cevabı var: başka bir komut birden çok bağımsız değiş ... boş bir çizgi ve çıkış yazdırır. echo 'Hello' | echo neden piping çıkış echo echo iş değil mi?
tarihinde sordu 2016-01-31 20:11:56
2
cevaplar

Bir bash ıf ifadesinde-n ve-a seçenekleri ne yapar? [çoğaltmak]

bu sorunun zaten burada bir cevabı var: herhangi bir yerde ' ıf ' anahtarları liste ... ) else Are -a ve -n sözde primaries ? -a file , "dosya varsa True" anlamına gelir."?
tarihinde sordu 2013-02-15 21:49:32
2
cevaplar

Bir joker karakter parametresini bir bash dosyasına nasıl geçirebilirim

kullanıcının joker karakterler kullanarak bir dizin yolunu geçmesine izin veren bir bash komut dosyası yazmaya çalışıy ... ıktı: dir_a show_files.sh içeriği: #!/bin/bash dirs="" for dir in $dirs do echo $dir done
tarihinde sordu 2013-10-19 00:02:05
3
cevaplar

$* Ve $ @ arasındaki fark [duplicate]

Olası yinelenen: bash'de "[email protected]" ve "$*" arasındaki fark nedir? yıllardır ve onlar ... Bash kullanma eğilimindedir, ancak agnostik kalır. kabuk seçimi. Benim sorum bildiğim kadarıyla Bash'e özgü değil.)
tarihinde sordu 2012-03-29 01:03:41
4
cevaplar

Sadece kb boş alan görüntülemek için DF ile boş disk alanı alın?

dosya sisteminde /example boş disk alanı miktarını çıkarmaya çalışıyorum . komutunu çalıştırırsam df -k /exam ... bilir olmayacak ve kesim doğru sonuçlar üretmeyecektir. kb'deki örnek boş disk alanından nasıl çıkabilirim?
tarihinde sordu 2013-10-31 14:11:36
3
cevaplar

Bir değişkenin bash'de çift (tek değil) sayısal bir değere sahip olup olmadığını nasıl kontrol edebilirim? [çoğaltmak]

bu sorunun zaten burada bir cevabı var: Bash'de bir değişkenin ayarlanıp ayarlanmad ... ayısal değere sahip olup olmadığını kontrol etmek için nasıl değiştirmeliyim? val=2 if $((RANDOM % $val)); ...
tarihinde sordu 2013-03-27 17:19:23
3
cevaplar

Bash / Docker exec: bir kapsayıcı içinden dosya yeniden yönlendirme

bir Docker kapsayıcısından bir dosyanın içeriğini nasıl okuyacağımı anlayamıyorum. Bir SQL dosyasının içeriğini pgsql ... < /usr/src/app/migrations/*.sql sanırım bu bir Docker'dan daha çok bir Bash sorunu, ama hala sıkıştım! :)
tarihinde sordu 2015-07-15 21:17:42
10
cevaplar

Bash, seri I/O ve Arduino

yani, kafamın biraz üstündeyim ve bir çözüme çok yakın olduğumu hissediyorum, ama henüz çalışmıyor. İşte benim durumum ... iyor. Ancak, günlerce yüksek ve düşük arıyorum ve böyle bir şey bulamıyorum bu sorunu giderir. çözüm nedir?
tarihinde sordu 2010-10-12 22:54:54