IOS 7'de superview ile uıtableviewcell alıyorum

uıtableviewcell a uibutton şu şekilde aittir alıyorum:

-(void)buttonHandler:(UIButton *)button {

  OrderCell *cell = [[button superview] superview];
  NSLog(@"cell.item = %@", cell.item.text);

ve iOS 7'den önce her şeyde iyi çalışıyor. Ama bana verir:

[Uıtableviewcellscrollview öğesi]: tanınmayan seçici örneği 0x17ae2cf0 gönderilen

iOS 7'de uygulamayı çalıştırırsam. Ama yaparsam:

-(void)buttonHandler:(UIButton *)button {

  OrderCell *cell = [[[button superview] superview] superview];
  NSLog(@"cell.item = %@", cell.item.text);

sonra iOS 7'de çalışıyor ancak daha erken değil mi?!?!?!

ben sünnet ediyorum bunu yaparak sorun:

OrderCell *cell;
if([[[UIDevice currentDevice] systemVersion] isEqualToString:@"7.0"])
  cell = [[[button superview] superview] superview];
else
  cell = [[button superview] superview];

NSLog(@"cell.item = %@", cell.item.text);

ama WTF oluyor!? Bunun neden olduğunu bilen var mı?

teşekkürler!

9
tarihinde sordu rmaddy 2013-09-23 19:09:04
kaynak

4 ответов

daha iyi bir çözüm Uıview(SuperView) için bir kategori eklemek ve

olarak adlandırmaktır
UITableViewCell *cell = [button findSuperViewWithClass:[UITableViewCell class]]

bu şekilde, kodunuz tüm gelecek ve geçmiş iOS sürümleri için çalışıyor

@interface UIView (SuperView)

- (UIView *)findSuperViewWithClass:(Class)superViewClass;

@end


@implementation UIView (SuperView)

- (UIView *)findSuperViewWithClass:(Class)superViewClass {

  UIView *superView = self.superview;
  UIView *foundSuperView = nil;

  while (nil != superView && nil == foundSuperView) {
    if ([superView isKindOfClass:superViewClass]) {
      foundSuperView = superView;
    } else {
      superView = superView.superview;
    }
  }
  return foundSuperView;
}
@end
27
cevap Thomas Keuleers 2013-09-23 19:44:58
kaynak

bunu yapmanın en iyi yolu:

CGPoint buttonPosition = [sender convertPoint:CGPointZero toView:self.tableView];
NSIndexPath *indexPath = [self.tableView indexPathForRowAtPoint:buttonPosition];
UITableViewCell *cell = (UITableViewCell*)[self.tableView cellForRowAtIndexPath:indexPath];
13
cevap Matt Hudson 2013-12-10 06:14:06
kaynak

@thomas-keuleers cevabını tamamlamak için bu swift yöntemidir:

extension UIView {

  func findSuperViewWithClass<T>(superViewClass : T.Type) -> UIView? {

    var xsuperView : UIView! = self.superview!
    var foundSuperView : UIView!

    while (xsuperView != nil && foundSuperView == nil) {

      if xsuperView.self is T {
        foundSuperView = xsuperView
      } else {
        xsuperView = xsuperView.superview
      }
    }
    return foundSuperView
  }

}

ve sadece böyle diyoruz:

child.findSuperViewWithClass(TableViewCell)
3
cevap Armanoide 2015-06-05 18:04:16
kaynak
if ([[button superView] isKindOfClass:[UITableViewCell class]]) {

}

else //check next :
-2
cevap CW0007007 2013-09-23 19:23:50
kaynak

Diğer sorular ios objective-c superview